Περίοδοι High Season

Οι περίοδοι High Season δεν εξαιρούνται από την χρήση των καρτών αλλά τις περιόδους αυτές δεν θα ισχύει το εγγυημένο κόστος διανυκτέρευσης που σας παρέχουν οι κάρτες μέλους. Στις  περιόδους High Season θα υπάρχει μια μικρή προσαύξηση κατά άτομο ανάλογα με τον προορισμό και την περίοδο. Οι περίοδοι High Season κατά τις οποίες δεν ισχύει το εγγυημένο κόστος διανυκτέρευσης των καρτών είναι οι ακόλουθες:

Έτος 2016

01/01/2016 – 06/01/2016
11/03/2016 – 14/03/2016
25/03/2016 – 27/03/2016
28/04/2016 – 02/05/2016
17/06/2016 – 20/06/2016
22/07/2016 – 25/08/2016
28/10/2016 – 30/10/2016
23/12/2016 – 31/12/2016

Έτος 2017

01/01/2017 – 06/01/2017
24/02/2017 – 27/02/2017
24/03/2017 – 25/03/2017
13/04/2017 – 17/04/2017
28/04/2017 – 0 1/05/2017
02/06/2017 – 05/06/2017
21/07/2017 – 24/8/2017
27/10/2017 – 28/10/2017
22/12/2017 – 31/12/2017

Έτος 2018

01/01/2018 – 06/01/2018
16/02/2018 – 19/02/2018
23/03/2018 – 25/03/2018
04/04/2018 – 09/04/2018
30/04/2018 – 10/05/2018
25/05/2018 – 28/5/2018
20/07/2018 – 23/8/2018
26/10/2018 – 28/10/2018
21/12/2018 – 31/12/2018